Jove Ilića 51

Tok izgradnje

decembar - 2021

Izlivanje fundametalne ploče

Januar - 2022

Naziv izvednog rada

  • Opis izvedenog rada
Januar - 2022

Naziv izvedenog rada

  • Opis građevinskih radova